Τραπεζικοί Λογαριασμοί

EYROBANK
GR8102604430000460200205133

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
GR3101101670000016700118942

ALPHA BANK
GR6001401060106002002013203

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
GR6601720690005069076134250

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΤΡΗΣ

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο [email protected]